به اطلاع می رسانیم کلاس جدید مبتدی  یکشنبه – چهارشنبه15:00  – 16:30 از روز چهارشنبه 02/08/97 شروع خواهد شد.