بر اساس اعلام دولت، مبنی بر تعطیلی کلیه مراکز عمومی در شهر تهران کلاس های روز شنبه به تاریخ 14/05/96 تعطیل می باشد.