به اطلاع میرسانیم کلاس دو روز در هفته ی مبتدی در روزهای دوشنبه- پنج شنبه ساعت 09:00 الی 10:30 از تاریخ 27/04/98 به کلاس یک جلسه در هفته ی روزهای پنج شنبه ساعت 08:30الی 10:30 تبدیل شده است .

به اطلاع می رسانیم کلاس جدید مبتدی  دوشنبه ساعت 17:00 -19:00 از تاریخ 1398/07/01 شروع خواهد شد.