عناوین دوره ها

 کلاس ها در استودیو یوگا هما به صورت زیر برگزار می گردد:

 • کلاس های مبتدی: کلاس مبتدی، شامل حرکات پایه و تمرکز بر آگاهی بر بدن و تنفس می باشد.
  این کلاس ها برای آندسته از بانوانی است که :
  •    مشکل فیزیکی خاصی ندارند.
  •    سن آنها زیر 60 سال  و بالای 12 سال است.
  •    از شرایط بدنی نرمال برخوردارند.
 • کلاس های نیمه پیشرفته و پیشرفته: کلاس نیمه پیشرفته، شامل حرکات پایه و تمرکز بر آکاهی بر بدن و تنفس می باشد. در این کلاس ماندگاری در آسانا ها، طولانی تر می شود و شاگردان حرکات پیشرفته تری را نیز تمرین می کنند.
  این کلاس ها برای آندسته از بانوانی است که :
  •    مشکل فیزیکی خاصی ندارند.
  •    سن آنها زیر 60 سال  و بالای 12 سال است.
  •    از شرایط بدنی قوی برخوردارند.
  •    ورزشی به شکل مداوم بیش از 2 سال انجام می دهند.
  •    بیش از 1.5 سال است که یوگا می کنند و آمادگی حضور در کلاس پیشرفته تر را دارند.
 • کلاس اصلاحی: کلاس اصلاحی، شامل حرکات پایه، سبک و با ریتمی آرام است که با استفاده تکنیکی از ابزار امکان بهره بردن از آسانا ها برای بانوانی که توان حرکتی محدود تری دارند را فراهم می نماید.
  این کلاس ها برای آندسته از بانوانی است که :
  •    مشکل فیزیکی دارند اما منع حرکتی پزشکی ندارند.
  •    سن آنها بالای 60 سال است و یا بدلیل مشکلات فیزیکی امکان حضور در کلاس های مبتدی را ندارند.
 • کلاس کودکان: کلاس کودکان ، شامل حرکات پایه، همراه با بازی  برای کودکان است تا همراه با تجربه محیطی شاد و آرام، آموزش آسانا ها را فرا گیرند
  این کلاس ها برای آندسته از کودکانی است که :
  •    مشکل فیزیکی خاصی ندارند.
  •    سن آنها بالای 4 سال است و زیر 12 سال است.
  •    امکان حضور تنها در کلاس ها را دارند.