هسته مرکزی آسانا و اجرای حرکات یوگا، افزایش آگاهی و توجه به بدن با محدودیت ستون مهره است به بیان دیگر آنچه آسانا که اجرا می شود در جهت تقویت و ایجاد تعادل در ستون مهره است. در هنگام اجرای آساناها در صورت توجه به حرکت ما اثر حرکت را در لایه های متفاوت وجودمان درک می کنیم در واقع درون جسممان ما می توانیم تنفسمان،ضربان های قلبمان ویا حتی جریان خون مان را احساس کنیم. اگر کمی توجه مان را بیشتر کنیم کشش ها را در تک تک عضلاتمان خواهیم دید و رها شدن ستون مهره مان را احساس خواهیم کرد. این توجه و آگاهی به ذهن و روان ما کمک خواهد کرد تا دنیای پیرامونمان را بهتر درک کنیم برای درک چگونگی این حالت می باید ابتدا با نقشه بدن آشنا شویم.

مطابق با دانش عصب شناسی، روانشناسی و دانش مفهومی، نقشه بدن آن قسمت از مغز ماست که بصورت الکتریکی بر اثر تحریک حواس ما، واکنش می دهد.به این حالت نقشه می گویند چون دقیقا بر اساس جایگاه اندام ها شکل گرفته است ودر کنار این مورد مغز توان یادگیری بر اساس تمرین و تکرار را دارد در نتیجه با اجرای طولانی مدت آسانا ها و تکرار و تمرین مداوم آنها به مرور توجه و تمرکز و توان ما بالاتر رفته و می توانیم به لایه های درونی ترمان دسترسی پیدا کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید