بیش از 90% مردم یوگا را برای سلامت جسمی و کاهش استرس شروع می کنند اما تحقیقات نشان داده است که 2/3 از آنها پس از یکسال تغییراتی را در حالات روحی خود احساس می کنند. حالات معنوی در آنها بیدار شده و اعتماد به نفسشان بالاتر رفته است. در واقع یوگا ورای تمرینات بدنی ما را انسانهایی مهربانتر، قوی ترو متوجه تر می کند که البته تمامی این موارد در کنار منافع جسمی مثل افزایش انعطاف پذیری، تقویت تعادل بدنی، کم کردن کلسترول و چربی،تنظیم هورمون ها و ... آنچیزی است که هر فردبرای داشتن یک زندگی سالم به آن نیاز دارد.

مطابق با تحقیقات منتشر شده در مجله معتبر عصب شناسی انسان، یوگا قشر خاکستری مغز را تقویت می کند وروند پیرشدن مغز وسلول های عصبی را کند می نماید به عبارت دیگر یوگا ما را ازلحاظ جسمی و ذهنی جوان نگه می دارد ونکته جالب در این تحقیق این است که تقویت قشر خاکستری مغز درنیم کره چپ باعث افزایش احساسات مثبت در افراد می شود.

ورای تمامی این موارد یوگا، ماندن و لذت بردن در زمان حال را به ما یاد می دهد و جسم و ذهن و روان ما را با یکدیگر به تعادل می رساند وارتباط ما را با دنیای پیرامونمان بهبود می بخشد.

در واقع ما یوگا می کنیم که در حال باشیم، حالمان را دریابیم و حالمان را به حال بهتری تبدیل کنیم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید