یوگا و اثر آن بر افسردگی

افسردگی شایعترین بیماری روحی عصر حاضر می باشد.
 از هر 4 زن و هر 10 مرد ا نفر در طول زندگی خود افسردگی را تجربه می کند.
افسردگی تعادل سیستم مغزی و هورمون های آن را تحت تاثیر قرار می دهد که مهمترین آن ها سرتونین می باشد.
سروتونین هورمون درک و احساس شادی در بدن ما است.

یوگا یکی از بهترین راه های درمان افسردگی است

به چه شکل؟

 •  تعادل سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک:
  یوگا تعادل سیستم اعصاب و تقویت اعصاب پاراسمپاتیک را باعث می شود و در نتیجه احساس آرامش و رهایی را به ارمغان می آورد.
 •  افزایش سطح سرتونین:
  حرکات منظم یوگا باعث افزایش ترشح سرتونین در مغز و در نتیجه کاهش اضطراب و حالت افسردگی می گردد.
 •  افزایش آگاهی:
  یوگا ارتباط همراه با آگاهی را بین جسم، ذهن و روان ایجاد می کند و به شخص کمک می کند تا کنترل بهتری روی حالات متغیر روحی خود داشته باشد.
 •  تقویت سیستم تنفسی:
  یوگا با تمرکز روی تنفس سطح بیشتری از اکسیژن رسانی به مغز و بافت های آن را انجام می دهد که باعث بهبود کارکرد مغز و تعادل هورمونی می گردد.
 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید