در مغزما دو قسمت متفاوت برای کنترل استرس وجود دارد، مغز حسی و مغز منطقی و این دو در یک چرخه مشخص استرس را مدیریت می کنند.

مغز حسی ما از طریق اعصاب سمپاتیک و ترشح آدرنالین و کورتیزول عامل استرس را تشخیص واسترس را ایجاد می کند، و مغز منطقی ما تلاش می کند تا استرس را خاموش کند و از طریق تحریک اعصاب پاراسمپاتیک و فرمان آرام سازی بدن استرس را از بین ببرد.

در نتیجه هر چه مغز منطقی ما قوی تر باشد امکان مدیریت استرس بیشتر است سیر حرکت پالس های آرام سازی در بدن مشخص است و می توان با تحریک این مسیرها روند آرام سازی را تسریع کرد بعنوان مثال گردن یکی از نقاط حیاتی در این مسیر است.

ماندن در حرکات و تمرکز باعث تقویت مغز منطقی ما شده و مسیرهای چرخه را تقویت می کند بعنوان مثال وقتی یک خم به جلو انجام می شود با تحریک اعصاب پاراسمپاتیک، ذهن آرام می شود وحتی یک خم به عقب با توجه به ایجاد چالش در هر دو قسمت مغز (منطقی و احساسی) مانند یک ورزش جسمی باعث تقویت این چرخه می شود. تمرینات مداوم، با تمرکز و طولانی یوگا می تواند روی دو قسمت مغزما کار کرده و با آرام سازی مغز احساسی و فعال کردن مغز منطقی ، توان جسمی و ذهنی ما را برای مدیریت صحیح استرس افزایش می دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید