آیا هیچ گاه تجربه درگیرشدن با بدنتان در حین تمرینات یوگا را داشته اید این وضعیتی است که بیشتر تمرین کنندگان یوگا آنرا می شناسند گاهی سریعتر و بیش از ظرفیتمان حرکت می کنیم و گاهی حرکتمان کند خواهند بود.

نگران نباشید به مرور که تمرینات یوگای خود را ادامه دهید با بدن خود آشتی خواهد کرد.

 

  • یوگا به شما احترام به بدن را می آموزد:

در حین تمرینات و در طول زندگی روزمره به بدن خود آگاه باشید، با بدن خود در ارتباط باشید و شرایط لحظه آن را درک کنید و به این شرایط احترام بگذارید، به ذهن خود اجازه ندهید تا به بدنتان مسلط شده و آن را در جهت اهداف گاه ناخوشایند خود مثل رقابت، کمال گرایی، ترس و عدم اعتماد به نفس به کار گیرد.

 

  • یوگا گام های ما را تنظیم می کند.

گاه گام های ما در حرکت کند و گاه ریتم ما تندتر است. به بدن خود گوش کرده و با احترام به آن سعی کنیم از افراط و تفریط پرهیز کنیم. بگذاریم همیشه با ریتمی مناسب بدن به حرکت در آمده فشار را آرام اضافه کرده و سپس بدن را دوباره آرام کنیم.

 

  • در هر لحظه یوگا کنید.

باور کنید که در تمام لحظات می توان یوگا کرد شما در حمام، حین آشپزی ،کارهای خانه، پشت کامپیوتر و میز کار و خرید کردن می توانید یوگا کنید. در حین روز هر گاه که به یاد آورید، به بدن خود، تعادل دوطرف بدن، اصول و تکنیک های حرکتی خود آگاه باشید و سعی کنید زندگی روزمره را با نگاهی به اصول حرکتی آموخته شده در یوگا بگذرانید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید