یوگا و یکپارچگی

تمايل به يكپارچگي

اگر چه ما در آساناهاي خاصي روي قسمتهاي خاصي از بدن كار مي كنيم ، روش آينگر به ما مي آموزد كه تمامي آساناها از هسته وجود شخص نشأت مي گيرد . آساناها را با ايجاد فضا در عضلات و حتي استخوان هاي بدن تمرين كنيد . آساناها را با ايجاد فضا در ماهيچه ها و پوست تجربه كنيد ، اينگونه است كه بدن در آسانا قرار مي گيرد .

براي انجام اين كار تمام بدن بايد درگير شود . براي كشش و بسط دادن يك قسمت، بايد كل بدن را بسط دهيد .

وقتي حركتي درست و يكپارچه انجام شود ، نبايد هيچ گونه فشاري بر روي بدن باشد . 

زمانيكه حس ناخوشايندي پديد آمد بهتر است بجاي خارج شدن از فرم حركت و يا هدر دادن نيرو ، سطح انرژي را بالا ببريم .

اقاي آينگر مي گويد:" در يوگا ، وقتي حركتي در وضعيت نهايي قرار مي گيرد ممكن است وجود فشار بجاي اينكه فرد را درگير رسيدن به فرم حركت كند ، باعث احساس خستگي ، آشفتگي و اختلال در او شود ."

تمام هدف يوگاي آينگر در جهت بالا بردن ظرفيت  و براي از بين بردن فشار مي باشد .

مقصود اسانا در روش آينگر ، در واقع به رقابت وا داشتن نيروهاي هم سو و غير هم سو با يكديگر است، تا آنكه فقط از يك نيرو يا انرژي خاص در جهت رسيدن به نهايت حد خود استفاده گردد.

يوگاي آينگر ، بدليل تمركزش بر روي يكپارچگي ، ما را به سمت يك حالت توازن سوق مي دهد.

حركات تعادلي بهترين مثالي هستند كه مي توانيم در آنها ميل آينگر به يكپارچگي در حركت را مشاهده نماييم.

حركات تعادلي، تا اندازه اي، فردي را كه بسادگي نمي تواند در حركت قرار گيرد به انجام درست و بي عيب حركت وا مي دارد ، حال خواه از روي اجبار باشد يا فشار و خواه از روي ميل يا اراده .

براي اينكه در وسط اتاق ، قادر به حفظ تعادل روي دستها و يا سرمان باشيم ، بايد توانايي اين را داشته باشيم تا نيروهاي متقابل يا همسو را با هم كشش دهيم . بايد نيروي خود را در همه جا، به يك اندازه پخش كنيد ."

براي اينكه قادر به حفظ توازن در حركتي باشيم  --حتي اگر آن حركت تاداسانا باشد، همان ايستادن روي پاها -- بايد در مسير خاص يكپارچگي قرار بگيريم .

ترجمه : فریبا رضایی

ویرایش :  سالومه طهرانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید