یوگا و یکپارچگی

تمایل به یكپارچگی

اگر چه ما در آساناهای خاصی روی قسمتهای خاصی از بدن كار می كنیم، روش آینگر به ما می آموزد كه تمامی آساناها از هسته وجود شخص نشأت می گیرد. آساناها را با ایجاد فضا در عضلات و حتی استخوان های بدن تمرین كنید. آساناها را با ایجاد فضا در ماهیچه ها و پوست تجربه كنید، اینگونه است كه بدن در آسانا قرار می گیرد.

برای انجام این كار تمام بدن باید درگیر شود. برای كشش و بسط دادن یك قسمت، باید كل بدن را بسط دهید.

وقتی حركتی درست و یكپارچه انجام شود ، نباید هیچ گونه فشاری بر روی بدن باش . 

زمانیكه حس ناخوشایندی پدید آمد بهتر است بجای خارج شدن از فرم حركت و یا هدر دادن نیرو  سطح انرژی را بالا ببریم.

اقای آینگر می گوید:" در یوگا، وقتی حركتی در وضعیت نهایی قرار می گیرد ممكن است وجود فشار بجای اینكه فرد را درگیر رسیدن به فرم حركت كند، باعث احساس خستگی ، آشفتگی و اختلال در او شود."

تمام هدف یوگای آینگر در جهت بالا بردن ظرفیت و برای از بین بردن فشار می باشد.

مقصود اسانا در روش آینگ، در واقع به رقابت وا داشتن نیروهای هم سو و غیر هم سو با یكدیگر است، تا آنكه فقط از یك نیرو یا انرژی خاص در جهت رسیدن به نهایت حد خود استفاده گردد.

یوگای آینگر، بدلیل تمركزش بر روی یكپارچگی، ما را به سمت یك حالت توازن سوق می دهد.

حركات تعادلی بهترین مثالی هستند كه می توانیم در آنها میل آینگر به یكپارچگی در حركت را مشاهده نماییم.

حركات تعادلی، تا اندازه ای، فردی را كه بسادگی نمی تواند در حركت قرار گیرد به انجام درست و بی عیب حركت وا می دارد، حال خواه از روی اجبار باشد یا فشار و خواه از روی میل یا اراده.

برای اینكه در وسط اتاق، قادر به حفظ تعادل روی دستها و یا سرمان باشیم ، باید توانایی این را داشته باشیم تا نیروهای متقابل یا همسو را با هم كشش دهیم. باید نیروی خود را در همه جا، به یك اندازه پخش كنید ."

برای اینكه قادر به حفظ توازن در حركتی باشیم  -- حتی اگر آن حركت تاداسانا باشد، همان ایستادن روی پاها -- باید در مسیر خاص یكپارچگی قرار بگیریم .

ترجمه : فریبا رضایی

ویرایش :  سالومه طهرانی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید