3 درس از بی کی اس آئینگر

  • درد خود را بیابید.

درد، از مسایل بسیار حائز اهمیت در حین اجرای آساناها است. قاعده ای وجود دارد که اگراز درد فرار کنید، درد با سرعت و قدرت بیشتری به سراغ شما می آید. ما می باید آگاهانه و خردمندانه درد را دنبال کنیم اما معمولا به جای آن از می گریزیم بعنوان مثال برای فرار از درد کشش پشت پا در حرکات خم به جلو، زانوها را خم می کنیم و با این کار درد ازیک کشش سالم روی عضله به مفاصل و تاندون هایمان منتقل می کنیم که بسیار آسیب رسان است.

استاد آئینگر معتقد بودند که جایگاه درد را بشناسید آیادرد در منطقه خطر است و با شناخت منطقه درد آگاهی خود را افزایش دهید.

  • بمانید.

آقای آئینگر از بنیان گذاران حرکات سریالی یا همان وینیاسانا در یوگا هستند اما علیرغم این مهم ایشان از این حرکات در جهت گرم کردن بدن و بالا بردن تمرکز استفاده می کردند بدین معنی که اصل زمان می باید به اجرای آساناهای تکی وماندگاری در آسانا با زمان طولانی است. در محاصبه ای با مجله یوگاژورنال ایشان اعلام کردن که درسن90سالگی، ایشان هر روز نیم ساعت در شیرشاسانا یا ایستادن روی سر باقی می مانند. وینیاسانا با ایجاد تمرکز و تعادل آمادگی بسیار فوق العاده ای برای رفتن درآساناها و ماندن درآنهاست.

  • پوست خود را مشاهده کنید.

در حین تمرینات به پوست خود نگاه کنید. پوست بخوبی از آنچه در زیر آن می گذرد ما را آگاه می کند. در این مرحله به پوست روی مفاصل و مقدار کشش آن توجه کنید.کشش روی پوست می باید یکنواخت باشد و در میانه مفصل کشش به اوج می رسد.

رنگ پوست نیز حائز اهمیت فراوانی است بعنوان مثال اگر پوست سفید شود به معنی آن است که جریان خون درآن ناحیه مختل شده است و یا سرخی پوست نشان دهنده جریان غیرطبیعی خون در ناحیه است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید