انحراف در تصویرسازی از یوگا خصوصا استفاده ابزاری از بانوان، گاهی احساس شرم و غم را برای ما به ارمغان می آورد. یوگا به عنوان یک فعالیت سالم می باید ما را با بدنمان آشنا کند آگاهی مان را بالا ببرد و تعادل و آرامش را برای ما به ارمغان آورد.در یک کلاس یوگا می باید احساس آرامش، راحتی و به زبان ساده احساس آشنایی کنیم و اما مشکل از آنجاست که یوگا آرام آرام تبدیل به نوعی کسب و کار پر منفعت برای عده ای شده است. از کمپانی های تولید لباس وابزار یوگا تا سایت ها و کلاس ها راه را برای سودجویی باز نموده است.

یکی از آفت های یوگا، شبکه های اجتماعی و بالاخص اینستاگرام می باشد. عکس هایی از اجرای آساناها توسط خانم های جوان که یا ویرایش شده توسط نرم افزارها هستند ویا از مدل های خاص برای آنها استفاده شده است دخترانی جوان، لاغرو... که آرام آرام یوگا را ازیک فعالیت همگانی، بدون توجه به سن، جنس و موقعیت اجتماعی تبدیل به دنیای رقابتی ناسالم وتخریب اعتمادبه نفس افراد شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید