مصرف مقدار کافی کلسیم، ویتامین دی و یوگا؟ وقتی مسآله مداوای یا جلوگیری از  پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان مطرح می‌شود، معمولاً بیشتر از سایر موارد باید به آخرین توصیه یعنی یُوگا گوش کنید، با قدردانی از بخشی از یافته‌های تحقیق ده ساله دکتر Loren Fishman  که در شماره نوامبر 2015 مجله"Topics of Geriatric Rehabilitation" گزارش داده شده است.

دکتر   Fishman و همکارانش تآثیرات 12 حرکت یُوگا – حرکت‌های وریکشاسانا[1] ، تریکوناسانا[2]، ویرابادراسانا دو[3]، پارشواکوناسانا[4]، پاریورتا تریکوناسانا[5]، شَلَبهاسانا[6]، سِتوبانداسانا[7]، دو مدل از وضعیت سوپتا پادانگشاسانا[8]، دو مدل پیچ نشسته و حرکت شاواسانا[9]  را بررسی کردند. انجام همه این حرکات با هم 12 دقیقه وقت لازم داشت و به هر یک از شرکت‌کنندگان در این تحقیق یک DVD داده شده بود که با آن تمرین کنند. 741 شرکت‌کننده برای این تحقیق از طریق اینترنت به کار گرفته شده بودند و 227 نفر از آنان به انجام روزانه و یا یک روز درمیان تمرین‌های یُوگا می‌پرداختند، که به انان عنوان "کاملاً سازگار"  یا "نسبتاً سازگار" داده شده بود. 89٪ شرکت‌کنندگان باقی‌مانده زنانی با میانگین سنی 68 سال بودند. در بیش از 80٪ از شرکت‌کنندگان علائم پوکی استخوان یا کاهش تراکم استخوان مشاهده شده بود.

پژوهشگران در ابتدای تحقیق و ده سال بعد، از تراکم مواد معدنی استخوان[10] شرکت‌کنندگان داده‌های لازم را جمع‌آوری کردند.

یافته‌ها جه بود؟ دلگر‌م‌کننده! تراکم مواد معدنی استخوان‌های ستون فقرات، لگن و ران  227 نفر از شرکت‌کنندگان "کاملاً سازگار"  یا "نسبتاً سازگار" افزایش یافته بود. پژوهشگران اعلام کردند که در بین شرکت‌کنندگان در این تحقیق، هیچ جراحت یا صدمه جدی مربوط به یُوکا مشاهده یا گزارش داده نشده است. به نظر می‌رسد کیفیت استخوان در شرکت‌کنندگان به صورت کیفی بهبود یافته است.

مطمئناً به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز هست، ولی با این وجود، این یافته‌ها مفیدند و البته دلیل دیگری است برای کسانی که یًوگا می‌کنند تا هر روز از زیراندار یُوگای خود استفاده کنند.

ترجمه:مريم نراقي

ويرايش:سالومه تهراني

[1] Vrksasana (حرکت درخت)

[2] Trikonasana(حرکت مثلث)

[3] virabhadrasana II  (حرکت جنگجوی دو)

[4] Parsvakonasana    (حرکت مثلث نود درجه)

[5] parivrtta trikonasana (حرکت مثلث پیچ)

[6] Shalabhasana(حرکت ملخ)

[7] setu bandhasana(حرکت پل)

[8] supta padangusthasana(حرکت پا به انگشت تاق باز)

[9] Savasana(حرکت جسد)

[10]Bone Mineral Density (BMD)